Vi har ca 200 nötkreatur, kvigor och tjurar, som vi föder upp för köttproduktion.

Dessutom har vi några får som brukar få lamm på våren. Fåren är duktiga naturvårdare och håller efter sly och buskar i våra betesmarker.

Vi har också höns, hund och katter.

De flesta djuren går lösa året om, dels på bete sommartid och dels i lösdrift på djupströbädd där de kan röra sig fritt. 

Noggrann skötsel och bra djuromsorg är viktigt för oss.

Djuren ska ha det bra helt enkelt!