Vi brukar ca 120 hektar åkermark där vi odlar foder till våra djur.

Allt vi odlar går åt här hemma på gården i form av bete, gräsensilage och spannmål.

Det blir ett naturligt kretslopp eftersom djurens gödsel återförs till jorden igen. 

Lantbrukets djurhållning och växtodling är förutsättningen för att kunna behålla ett öppet odlingslandskap!

 

loading...